Mūsu jubilāri 🔔


Šodien, 29. aprīlī dzimšanas dienu svin
E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas klavierspēles skolotāja Daiga Šmēdiņa.

Daiga ir dzimusi, augusi un mācījusies vēja pilsētā Liepājā.Muzikālais ceļš saistīts ar E. Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolu, bet kā tad Daiga līdz tam nokļuva? 5 gadu vecumā Daiga mācījās baleta skolā, līdz kādu dienu mamma izņēmu Daigu no šīs skolas, lai vestu meiteni uz mūzikas skolu. Pārdzīvojums bija liels, īpaši par pasūtītām jaunām baleta kurpēm, kuras tā arī netika saņemtas. Un tomēr, mācoties vispārizglītojošā skolā,Daiga paralēli apmeklēja arī mākslas vingrošanas nodarbības.

Pēc beigšanas eksāmeniem mūzikas skolā, mamma sacīja Daigai: “Tagad tu vari darīt ko gribi. Un Daiga aiz spīta iestājās mūzikas vidusskolā, katru dienu spēlējot astoņas stundas, lai sagatavotu  iestājeksāmena programmu izvēlētajā specialitātē – klavierēs.

Pēc mūzikas vidusskolas absolvēšanas darbu sadalē Daiga nokļuva Kuldīgā. Sākas lielā dzīve pilsētā, kurā neviens nebija pazīstams, kurā īsti nebija, kur dzīvot. Pirmais pusgads pagāja rodot mājvietu gan pie audzēkņiem, gan pie kolēģiem, līdz brīdim, kad Daigai tomēr radās iespēja būt neatkarīgai pašai savā dzīvoklītī. Paralēli darbam mūzikas skolā, Daiga lielu pieredzi un praksi ieguva strādājot par  koncertmeistari TDA “Venta”, bērnu deju kolektīvā “Stariņš”, Patērētāju biedrības deju kolektīvā un Lauktehnikas deju kolektīvā.

E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā jau nostrādāti 45 darba gadi nozīmīgs laika periods, kas bijis un joprojām ir daudzveidīgs, radošs un piedzīvojumiem bagāts. Pirmos 10 darba gadus Daiga lielākoties bija koncertmeistare pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem. 24 gadi pavadīti vadot pianistu nodaļas darbu, bet pats nozīmīgākais ir bijis un vēljoprojām irbūt līdzās un redzēt, kā no mazām nedrošām rociņām, cauri kāpumiem un kritumiem, no nevarēšanas līdz varēšanai, katrs audzēknis nonāk līdz melodiskām skaņām un pārliecinātību sevī. Daiga ir stingra, prasīga, bet tajā pašā laikā saprotoša, mīļa un gādīga skolotāja saviem audzēkņiem.

Ģimene – tā vienmēr Daigai bijusi, ir un būs pati svarīgākā. Kad abi dēli sāka nodarboties ar sportu, visa dzīve tika pakārtota tam, lai vienmēr būtu līdzās. Volejbols kļuva par “otro dzīviTreniņi, nometnes, spēles un tam visam arī pievienotā vērtība – ceļošana, kas mijās ar atpūtu. Prieku sagādā dēlu sasniegumi, un tas nav tikai domājot par sportu. Ir skaisti ikreiz sagaidīt ciemos dēlus ar ģimenēm – vedeklas, kas kļuvušas kā meitas, mazbērni, kuru sabiedrībā aizmirstas, ka ikdienas solis ir rimtāks, tad uzdzirkstī izdomas pilns prieks.

Jau no mazām dienām Daiga ir cieši saistīta ar teātri, tāpēcteātra izrādes ir  viens no prieka avotiem, kas trauksmainā ikdienā ienes svētkus. Ikdienas rīti sākas ar veselības stiprināšanu – nūjošanu, savukārt pēc darbīgas nedēļas Daiga ļaujas sevis palutināšanai pirtī. Tas ir restarts pilnīgi visam.

Daiga ir cīnītāja. Nedarīt mazāk, kā var izdarīt un nedarīt vairāk pāri saviem spēkiemtas ir dzīves viedums, kas ļauj atrasties līdzsvarā ar sevi. Kolēģi par Daigu saka: Prasīga – vispirms pret sevi un arī pret citiem. Ar cieņu izturas pret audzēkņiem un kolēģiem. Sirsnīga skolotāja. Bijušie audzēkņi viņu atceras tikai ar labu, ciena un mīl. Superīga kolēģeoptimistiska, smaidīga, ar skaļu, nostādītu balsi un skanīgiem smiekliem. Izcila sieva,  mamma un omīte – ģimenes centrs.

 

Daudz laimes dzimšanas dienā!

Mūsu jubilāri 🔔


Šodien, 2.aprīlī dzimšanas dienu svin mūsu skolas
kora klases, solfedžo un ritmikas skolotāja Amanda Gertnere!

 

Amanda ir dzimusi Aizputē un savas dzīves pirmos trīs gadus pavadījusi Sermītē. Ģimenei pārceļoties uz Kuldīgu, mamma Amandu aizveda uz popgrupu Putiņas un no tā brīža neapstādināmi sākās Amandas muzikālais ceļš. Mācoties E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā pie sk. Marutas Rozītes, tālākais izglītības izvēles ceļš pārliecinoši vijās mūzikas virzienāRīgas Doma kora skola, pēc tam J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, izzinot mūzikas dziļumus, arvien pieauga pārliecība par atgriešanos dzimtajā Kuldīgā. Doma kora skolas mācību periodā Amanda lielu pieredzi ieguva dziedot jauniešu korī Kamēr .

Līdztekus studijām Amanda iepazina pedagoģisko darbu Rīgas 94.pirmskolas izglītības iestādē, strādājot par muzikālo audzinātāju, kā arī nezaudējot saikni ar Kuldīgu, sāka darbu Kuldīgas bērnu un jauniešu centra popgrupas studijā Putas un Putiņas. Tāpat arī interesanta un aizraujoša pieredze bija došanās uz Vāciju, Hamburgu Adventa laikā ar muzikālo apvienību Lucia Voices, kur septiņas skolas laika draudzenes muzicēja dažādās koncertvietās.

Pēc Mūzikas akadēmijas absolvēšanas viens no dzīves mērķiem irsasniegts Amanda ir atgriezusies Kuldīgas Mūzikas skolā kā pedagogs!

 

Kas spēj sagādāt prieku?

Amandas galvenais dzīves balsts ir ģimene. Kā saka pati Amanda: “ Es bez ģimenes nemāku normāli eksistēt.”

Draugi, ar kuriem kopā atpūsties, rīkot svētkus, doties orientēšanās pārgājienos, darīt kopā jebko, bet vienmēr tas ir ar pievienoto vērtību.

Sportiskas aktivitātes – Zumba – sports un deja, kas apvieno patīkamo ar lietderīgo un pozitīvais moments ir tas, ka patīkami lietderīgais kalpo kā  fiziskās formas stiprināšana.

Suņi – lieli vai mazi, tie visi ir mīļi.

Izbaudīt skaistas lietas, priecāties par garšīgu ēdienu, visas patīkamās lietas darīt, piedzīvot, izbaudīt, satvert tā līdz galam, tā lai parādās smaids ikreiz, kad par to domā un atceras.

 

Kolēģi par Amandu saka: Jauna, skaista skolotāja. Inteliģenta un smalkjūtīga. Ļoti skaisti dzied. Visus savus pienākumus veica ar vislielāko atbildību un viņai viss sanāk! Nenogurstošs pozitīvisms, jo tā vien liekas, ka Amanda vienmēr ir jautra un priecīga, ka katra problēma tiek atrisināta ar viņas smaidu. Amanda vienmēr ir gatava palīdzēt, labprāt palīdz kolēģēm apgūt IT gudrības. Ļoti strādīga un čakla. Patīkami atrasties viņas sabiedrībā. Vienā vārdā Amandu var nodēvēt par dzirksteli.

Amanda ir ļoti rūpīga, precīza un ar lielu enerģiju darboties! Nu īsts darba cilvēks! 😊 Tajā pat laikā vienmēr iejūtīga, spējīga uzklausīt, iedziļināties un rast labākos risinājumus dažādās situācijās. Liels prieks, ka Amanda ir mūsu kolektīvā!”

 

Daudz laimes dzimšanas dienā!