Mūsu jubilāri 🔔


10.jūlijā dzimšanas dienu svin mūsu skolas klavieru un vispārējo klavieru skolotāja Māra Šlakorcina.

Māra ir dzimusi un augusi jūras pilsētā Liepājā. Muzikālo izglītību ieguvusi, mācoties mūzikas skolā. Māras mamma bija profesionāla mūziķe – kordiriģente, tāpēc likumsakarīgi, ka arī Māra tika virzīta mūzikā, lai mācītos spēlēt klavieres. Šķiet, mammas izvēle bija tālredzīga un mērķtiecīga, zinot, ka viņas vadītiem koriem būs vajadzīga koncertmeistare. Beidzot mūzikas skolu, pilnīgi dabiska izvēle bija turpināt mācībasmūzikas vidusskolā. Jau vidusskolas laikā, paralēli mācībām Māra sāka strādāt par koncertmeistari Liepājas bērnu deju kolektīvam “Vadugunis”, kā arī Māras mammas vadītajiem skolu koriem.

Pēc vidusskolas beigšanas Māra ar darbu bija nodrošināta, jo darba pieprasījums nāca no Kuldīgas mūzikas skolas direktores Marutas Rozītes. Uzsākot darba gaitas, pirmos divus mēnešus Māra dzīvoja mūzikas skolā, pēc tam kā jaunam darbiniekam pilsēta piešķīra apdzīvojamu virtuvi Ventspils ielā. Kad Kuldīgā bija atstrādāti darba sadales noliktie divi gadi, Māra jau bija nodomājusi atgriezties Liepājā, taču dzīve iegrozījās tā, ka, izveidojot ģimeni Kuldīgā, Māra šeit arī palika, turpinot darbu mūzikas skolā. Nu jau vairāk kā četrdesmit gadus Kuldīgas Mūzikas skola ir Māras pirmā un vienīgā darba vieta.

Paralēli darbam mūzikas skolā Māra strādāja Kuldīgas dzimtsarakstu nodaļā, muzicējot kāzu ceremoniju laikā, kā arī kokapstrādes kombinātā “Vulkāns” mazbērnu novietnē “Rūķītis”. Kādu laiku Māra strādājusi par koncertmeistari deju kolektīvā “Venta”, kā arī divus gadus mēroja ceļu uz mūzikas skolu Skrundā. Aktīvs laiks tika pavadīts, dziedot korī“Ventava”, kā arī Kudīgas skolotāju korī J.Sējāna vadībā.

Gandrīz neviens koncerts mūzikas skolā nav iedomājams bez Māras, kas dzīvespriecīgi piesaka katru mazo un lielo mākslinieku, īsāk sakotmūsu skolas  koncertu un pasākumu moderatore. Māra aktīvi līdzdarbojas kopīgi veidotajā Kurzemes reģionu Mūzikas skolu festivāla “Notici sev!” organizēšanā. Māras darba gadus izdaiļo viņas audzēkņi, absolventi, kuri veidojuši savu dzīvi, cits kļūdams par mākslinieku, mūziķi vai dzejnieku, cits par auto sportistu un vēl daudz ko citu, bet vienmēr atceroties savu skolotāju, ko sauc par savējo.

Kas sagādā prieku? Ģimene – bērnu un mazbērnu virsotnes un arī ielejas, bet tajā visā būt līdzās, lai dotu dargāko kas ir – savu laiku un nesavtīgo mīlestību. Ceļošana. Jāatzīmē, ka Māra ir bijusi zināmās un mazāk zināmās vietās, apceļojot Latviju ar motociklu, un,protams, ne tikai Latviju, arī Vāciju un Skandināviju, kur redzēts tik daudz skaista, gūti neaizmirstami piedzīvojumi. Rokdarbi vienmēr bijuši tuvi gan jaunībā, gan tagad. Laika gaitā vien mainās mērķis, bet šobrīd ļoti patīk adīt pulsa sildītājus – maučus. Ja vien ģimene dotu vaļu, Mārai mājās būtu vairāk par vienu kaķi, tie viņai īpaši mīļi. Māra ir rosīga arī virtuvē. Prieku sagādā ēstgatavošana, šo to sagatavojot ziemas krājumiem. Patīk eksperimentēt ar jaunām receptēm, protams, ne vienmēr ģimene to atbalsta, bet ir jāizmēģina, lai zinātu. Izbauda laiku, kad var būt tuvu dabailai redzētu tās mieru un skaistumu, lai ievāktu dažādas augu tējas. Māras moto: “Prieku sagādā atrasties tur, kur es atrodos!

Kolēģi par Māru saka: Nekad neliegs padomu dažādās dzīves situācijās. Ļoti patīk ceļot, īpaši ar moci. Ģeogrāfiski labi orientējas svešās pilsētās. Prot saglabāt jauneklīgu garu un dzirkstelīti. Ada brīnišķīgi skaistus maučus. Izpalīdzīga, interesējas par visu jauno. Ar lielu sparu metas jaunā izzināšanā! Vienmēr jautra, vēlas būt visu zinoša, par visu ir lietas kursā. Labs sarunu biedrs, sadzīves padomdevējs. Kolēģe, ar kuru ir viegli saprasties. Lieliska koncertu vadītāja!