Mūsu jubilāri 🔔

9.augustā, dzimšanas dienu svin mūsu skolas vijoles spēles un mūzikas teorijas priekšmetu skolotāja Laine Balode.

Laine ir dzimusi Talsos. Savus pirmos trīs dzīves gadus Laine pavadīja Valdemārpilī, pēc tam ar ģimeni pārcēlās uz Dundagu, un vēl pēc pāris gadiem pārcēlās dzīvot uz Aizputi. Tieši Aizputē Laine ir ieguvusi pamatizglītībugan vispārizglītojošās skolas, gan mūzikas skolas. Klausoties kristīgā radio mūzikas džinglu ar stīgu kvartetu, tas ļoti piesaistīja Laines uzmanību. Mūzikas instrumentu Laine izvēlējās pati. Viņai bija jāizdara izvēle starp trīs instrumentiem vijoli, čellu un flautu. Flautu jau mācījās Laines draudzene, čellu tajā brīdī nebija iespēja apgūt, tā nu palika vijole, kas arī ir kļuvusi par Laines instrumentu.

Turpmākais izglītības ceļš bija ar daudz jautājumiem. Apkārtējie cilvēki jau bija pamanījuši Lainē muzikālo talantu, un tie ieteica turpināt mācīties mūziku. Turpmākie četri gadi pagāja mācoties Ventspils mūzikas vidusskolā. Pamatspecialitāte bija vijole, taču teorijas priekšmetu pedagogi Lainē bija pamanījuši potenciālu tieši teorijas priekšmetos. Tā nu Laine nokļuva studentu grupā, kur padziļināti apguva mūzikas teorijas priekšmetus. Jau bērnībā Laine izveidoja mājās mācību klasi, sasēdinot visas savas rotaļlietas, lai tās izglītotu. Pamatskolas laikā Laine saprata, ka nākotnē būs skolotāja, tikai vēl nezināja, par kāda mācību priekšmeta skolotāju kļūs. Pirmā īstā skolotājas pieredze Lainei bija mācot savam kursam matemātiku. Tas gan nebija no tiem mācību priekšmetiem, kas ļoti patiktu, bet, pašaitīgi izstudējot visu, kas nepieciešams, spēja palīdzēt arī saviem kursabiedriem. Vidusskolas laikā ļoti patika spēlēt kameransamblī. Pēc vidusskolas beigšanas Laine devās uz iestājeksāmeniem J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā Mūzikas teorijas nodaļā, taču īsi pirms iestājeksāmenu sākuma Laine saprata, ka nav ne pareizā specialitāte, ne īstais laiks studijām, un tā uz neilgu laiku studijas augstskolā tika atliktas.

Tad sekoja piedāvājums strādāt Kuldīgas mūzikas skolā, kas sākumā bija gana satraucoši. Vienlaicīgi ar darba uzsākšanu Kuldīgā Laine iestājās Mūzikas akadēmijā, šoreiz savā specialitātē – vijoļspēles programmā. Bet no mūzikas teorijas Laine nekur tālu netika. Viņa absolvēja Latvijas Mūzikas akadēmiju divās specialitātesVijoles spēles pedagogs un Mūzikas teorijas priekšmetu pedagogs. Par Laini gribas teikt: Mazs cinītis gāž lielu vezumu, jo apvienot studijas ar darbu Kuldīgā nemaz nebija viegli, īpaši pēdējā studiju gadā. Bet Lainei noteikti palīdzēja viņas atbildības sajūta un laika plānošana. Laine vienmēr atrod laiku iesaistīties dažādos skolas koncertos un pasākumos, kur bieži mūs priecē ar savu vijoļspēli.

Par saviem hobijiem Laine stāsta aizraujoši. Viņai patīk spēlēt klavieres, vienkārši piesēsties pie instrumenta un spēlēt savam priekam. Dziedāt – šis ir Laines hobijs jau no bērnības. Lainei ir ļoti skaista balss, tāpēc dziedāšana katru reizi nāk no sirds un ar prieku. Laine aktīvi kalpo Aizputes baptistu baznīcā muzikālā kalpošanā, dziedot korī, spēlējot un darbojoties ar bērniem svētdienas skolā. Laines vasaras periods paiet darbojoties dažādās kristīgās nometnēs.

Kas spēj sagādāt prieku? Ģimene, draugi. Cilvēku sabiedrība sarunas, smiekli. Vērtīgi pavadīts laiksLaines vājība ir grāmatas, pavārgrāmatas, ēst gatavošana. Kustības, sports, riteņu izbraucieni.

Kolēģi par Laini saka: Lainei piemīt optimisms, pozitīvisms un vieglums, tajā pat laikā arī precizitāte un kārtība! Jauna un mūsdienīga skolotāja. Vienmēr atbildīgi gatavojas savām mācību stundām, lai tās būtu interesantas un radošas. Nekad neatsaka veikt dažādus papildus darbiņus. Ļoti maiga, sirsnīga un sievišķīga personība. Ar Laini vienmēr ir jauki un patīkami būt kopāgan darba apstākļos, gan brīvajā laikā. Šķiet, visām bēdām un likstām tiek pāri ar savu smaidu un labestību. Mazs cilvēciņš ar lielu sirdi.