Mūzikas tilts – Kuldīgas un Hivinkā mūzikas skolu sadarbība

build_thumbE.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola un Hivinkā mūzikas skola Somijā sadarbosies kopīgā projektā „Mūzikas tilts – Kuldīgas un Hivinkā mūzikas skolu sadarbības” (“The Bridge of Music – Cooperation between Hyvinkaa and Kuldiga Music schools), kura ietvaros Kuldīgas novada iedzīvotāji septembra beigās Kuldīgā varēs baudīt arī lielisku, abu mūzikas skolu koru koncertu.

Lai vienotos par koncertprogrammu, projektā veicamo uzdevumu termiņiem un citiem organizatoriskiem jautājumiem, Kuldīgā no 8. – 9. februārim viesojās Hivinkā mūzikas skolas direktore Pia Kärjes-Peltola un šīs skolas orķestra diriģents Tuomas Pirilä.

Sadarbības partneri tikās ar E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas pedagogiem un direktori Marutu Rozīti, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu, pašvaldības kultūras pārvaldes vadītāju Daci Reinkopu un citiem speciālistiem, lai pārrunātu turpmāko sadarbību.

Projekta ietvaros norisināsies daudz un dažādas aktivitātes. Pedagogi apgūs Sibelius nošu rakstīšanas un apstrādes datorprogrammu. E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā tiks iekārtota datorklase un iegādāti jauni instrumenti. Mūzikas pedagogi dosies pieredzes apmaiņā uz Somiju, bet somu kolēģi apmeklēs Latviju. Notiks mūzikas nometņu meistarklases, kur bērni mācīsies komponēt un aranžēt, tiks izdota abu valstu kopīga mācību grāmata, kā arī tiks sarīkota kopīga koncertprogramma. Plānots, ka Hivinkā koncerts notiks no augusta beigās, bet Kuldīgā – septembra pēdējā nedēļā.

Projekts tapis Latvijas – Somijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2007. – 2013. gadam ietvaros.

Kuldīgas novada pašvaldības izstrādāto un iesniegto projektu apstiprināja Centrālbaltijas INTERREG IVA programmas 2007. – 2013. gadam Apvienotais sekretariāts.

 

 

Anita Zvingule
Kuldīgas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 29604482; 63350100
e-pasts: anita.zvingule@kuldiga.lv

Mūzikas skolā iegādāti jauni pūšamie instrumenti

460x300_133084Turpinās E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas un Hivinkā mūzikas skolas Somijā kopīgais projekts „Mūzikas tilts – Kuldīgas un Hivinkā mūzikas skolu sadarbība”.

Tā ietvaros E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā kopsummā par 13 146 latiem ir iegādāti jauni pūšamie instrumenti: trīs saksofoni, divas flautas, četri eifoniji, divi basi, trīs trompetes, četras klarnetes, kā arī elektronisko bungu komplekts, zvaniņi un 20 pultis.

80% no summas ir devusi Kuldīgas novada pašvaldība, par to – liels paldies! Tagad ir cerība, ka mūzikas skolā līdzās kamerorķestrim, saksofonistu, vijolnieku, akordeonistu un flautistu ansamblim atkal skanēs pūtēju orķestris. To atjaunot uzņēmies pedagogs Valentīns Vinokurovs.

Pirmā uzstāšanās ir paredzēta mācību gada beigās. Orķestra sastāvu papildinās skolas absolventi un klavieru nodaļas audzēkņi, kuri pūšamo instrumentu apgūst kā papildinstrumentu kolektīvās muzicēšanas ietvaros.

Korim „Cantus” 45 gadu jubileja

Starptautiski novērtētais koris „Cantus” 25. maijā 17.00 Sv. Katrīnas baznīcā ielūdz uz savu 45 gadu jubilejas koncertu.pic

Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas koris „Cantus” pastāv jau 45 gadus un līdz šai dienai to vada kora dibinātāja, skolas direktore un diriģente Maruta Rozīte. Korī dzied Kuldīgas pilsētas un apkārtējo pagastu bērni vecumā no 9 līdz 18 gadiem, pārsvarā meitenes, kuras ir mūzikas skolas vokālās un instrumentālās mācību programmas audzēknes. Pateicoties aktīvai starptautiskai koncertdarbībai, kora dziedātājas iepazinušas daudzas Eiropas valstis, kā Vāciju, Somiju, Nīderlandi, Šveici, Austriju, Franciju un pabijušas pat Amerikā un Ķīnā.

Koris ir 10 Starptautisku koru konkursu laureāts. Kora „Cantus” uzstāšanās pasaulē daudzviet tiek uzskatīta par Latvijas muzikālo vizītkarti. Neskaitāmi apbalvojumi, godalgas un profesionāls novērtējums starptautiskā līmenī, kā arī koncertceļojumi liecina par kora „Cantus” dziedājuma kvalitāti un popularitāti. Kora repertuārs ir ļoti daudzveidīgs un plašs, sākot no renesanses un baroka mūzikas, līdz pat latviešu un citu tautu tautas dziesmu apdarēm un mūsdienu latviešu kora mūzikai.

Daudzviet pasaulē koris pulcē tūkstošiem klausītāju pilnas zāles. „Cantus” bez pūlēm no galvas izpilda divu stundu garu koncertprogrammu vācu, angļu, itāļu, latīņu, ķīniešu u. c. oriģinālvalodās vienmēr augstākajā līmenī un neatkārtojamā skanējuma skaistumā. Latviešu tautas tērpi, kustību horeogrāfija un deju elementi koncertos vienmēr gūst lielu publikas atsaucību.

 

Klausītāju un mūzikas kritiķu skatījumā „Cantus” koncerti tiek atzīti par „vienreizējiem” un „neaizmirstamiem” ar vienreizējo toņa kuplumu, skanīgumu, dziedājuma kantilēnu un priekšnesuma spilgtumu. Latviešu tautas tērpi, kustību horeogrāfija un deju elementi vienmēr gūst lielu publikas atsaucību. Koris koncertējis Vācijā, Austrijā, Polijā, Nīderlandē, ASV, Kīnā un citur. 2012. gada nozīmīgākais notikums – pārliecinoša uzvara un visaugstākais novērtējums – „Summa cum laude” 10. starptautiskajā polifonās mūzikas koru konkursā festivālā Itālijā, Lecco pilsētā. Daudz komplimentu par kora kuplo vokālo skanējumu, muzikalitāti un artistiskumu koris saņēma no starptautiskās žūrijas un klātesošajiem diriģentiem, no publikas un mūzikas mīļotājiem.

„Cantus” iegūst Lielo balvu

Ar Lielo balvu no Jāzepa Vītola III Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu konkursa „Lai skan…” atgriezies koris „Cantus”, kura diriģentes ir Maruta Rozīte un Maruta Grigale, bet koncertmeistare Marta Ozoliņa.

Konkurss notika pic9. martā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA), un tajā piedalījās 38 kolektīvi no 30 Latvijas mūzikas skolām. Dalībnieki sacentās 6 kategorijās:

A – kori ar konkursu pieredzi (šajā kategorijā startēja „Cantus”),

B – kora dziedātāji no 10 gadiem,

C –  kora dziedātāji līdz 10 gadiem,

E – zēnu kori,

F – ansambļi ar dziedātājiem no 12 gadiem,

F1 – ansambļi ar dziedātājiem līdz 12 gadiem.

Konkursu vērtēja kompetenta žūrija, kurā strādāja Dziesmu svētku virsdiriģenti Arvīds Platpers un Romāns Vanags, JVLMA Mūzikas skolotāju katedras lektores Irēna Nelsone un Ilze Vilde, JVLMA Senās mūzikas katedras asociētais profesors Guntars Prānis, Valmieras mūzikas skolas bērnu kora diriģente Irēna Zelča, Rīgas Jāzepa Mediņa 1. mūzikas skolas vokālā pedagoģe Justīne Voitkeviča un Rīgas Franču liceja koru diriģents Jānis Veļičko. Konkursa idejas autore un galvenā koordinatore ir JVLMA Mūzikas skolotāju katedras vadītāja Liene Batņa.

Dalībniekiem katrā kategorijā bija jāizpilda viena obligātā un divas izvēles dziesmas. Bet uz konkursa finālu tika izvirzīts labākais koris no katras kategorijas.

Diriģente M.Rozīte atzina, ka ļoti svarīgi ir izvēlēties repertuāru, kurā koris var parādīt sevi gan mākslinieciski, gan tehniski pārliecinoši. „Cantus” izpildīja obligāto L.Garūtas dziesmu „Man dziesmiņa līdzi nāca”(autores vārdi), atraktīvo P.Plakida dziesmu „Vabolis” (O.Vācieša vārdi) un sarežģīto, bet pievilcīgo M.Einfeldes „Vilku dziesmiņu” (M.Čaklā vārdi). Finālā koris dziedāja vēl vienu P.Plakida dziesmu – „Papagaiļi” (V.Ļūdēna vārdi).

Žūrijas vērtējums – „Cantus” izcēlies ar skaistu vokālo sniegumu, toņa daudzkrāsainību, niansētu frāzējumu un pārdomātu programmas izvēli. Jāatzīmē, ka arī Jāzepa Vītola I Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu konkursā „Lai skan…” 2009. gadā „Cantus” ieguva Zelta diplomu, bet II konkursā 2011. gadā nepiedalījās dziedātāju un diriģentes veselības problēmu dēļ.

Jautāju diriģentēm – kāds bija ceļš līdz šai uzvarai. Viņas atbildēja – grūts, jo koristi nepārtraukti slimojuši un līdz pēdējam brīdim īsti nebija zināms kora sastāvs. Vēl arī svarīgs apstāklis, ka citu  mūzikas skolu koros dzied tikai kora klases audzēkņi, kuru pamatspecialitāte ir kora dziedāšana. Savukārt korī „Cantus” dzied visu specialitāšu audzēknes – pianistes, stīdzinieces, pūtējas, akordeonistes. Tāpēc – neskatoties uz grūtībām, jo lielāks ir prieks par gūtajiem panākumiem.