Mūsu jubilāri 🔔

 4. decembrī dzimšanas dienu svin mūsu skolas klavierspēles skolotāja Saiva Ceļmalniece.

Saiva ir dzimusi Baldonē. Mācījusies Baldones pamatskolā. Mūzikas ceļa aizsākums jau bija agrā bērnībā, rotaļājoties ar sarkanām spēļu klavierītēm. Mamma, redzot meitenē nenogurstošu interesi, nolēma Saivu  5 gadu vecumā vest uz mūzikas skolu, kur Saiva cieši turējās pie sava instrumenta – klavierēm. Pamatskola ar mūzikas skolu bija apvienotas vienā ēkā, ļoti greznā un cēlā ēkā – baltajā pilī. Daba apkārt tik gleznaina, parks, ezers – tas Saivu iedvesmoja vēl vairāk apgūt mūziku.

Klavieru skolotāja Inese Grauba bija neatlaidīga, mērķtiecīga un ļoti mērķtiecīgi vadīja Saivu mūzikas virzienā. Skolotāja iemācīja mūziku dzirdēt, dzirdēt katru skaņu, kā pirksta  pieskāriens šo skaņu veidos. Tas pamats ir ielikts visai dzīvei. Beidzot mūzikas skolu, Saivas tālākā izglītība norisinājās Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas skolā. Tā bija pilnīgi cita mūzikas pasaule. Lauku bērnam nokļūstot lielā pilsētā, jaunā vidē, skolā ir diezgan daudz jāiztur un diezgan ātri jāspēj iemācīties reaģēt un rīkoties. Jaunā vide bija pilna ar konkurenci, turklāt Saiva katru dienu mēroja ceļu no Baldones uz Rīgu un atpakaļ. Saliekot šos visus faktorus kopā, ģimenes kopīgais lēmums bija par labu pilsētas un skolas maiņai. Pēc viena gada studijām Rīgā, Saiva pārcēlās pie krustmātes uz Jelgavu un sāka mācīties Jelgavas mūzikas vidusskolā 2. kursā. Vidusskolas laikā prieku sagādāja koncertmeistaru stundas, kad bija iespēja muzicēt ar pedagogiem, kursabiedriem dažādos ansambļos. Absolvējot Jelgavas Mūzikas vidusskolu,kopā ar draudzeni nolēma turpināt studijas augstskolā. Bija doma par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, bet, tur nokļūstot, Saiva iekšēji sajuta, ka tā nebūs tā vieta, kur sevi pilnveidot. Un augstskolas meklējumos ceļš veda uz Kurzemi – Liepājas Universitāti, programmā Vispārizglītjošās skolas mūzikas pedagogs. Vai tiešām klavieres vairs nē? Nebūt nē. Studiju laikā klavieres turpināja mācīties pie skolotājas Daigas Hiršsones. Jauni mācību priekšmeti paplašināja redzes loku. Liepājas laikā Saiva aktīvi darbojās vokālā ansamblī V. Kronberga vadībā, piedaloties koncertos, skatēs. Studiju 2. kursā trīs mēnešus bija iespēja doties studentu apmaiņas programmā uz Norvēģiju. Tur arī tika piedāvātas darba iespējas skolā,  bet dzimtenes mīlestība bija daudz spēcīgāka par vilinošo iespēju.

Absolvējot Liepājas Universitāti, Saiva atgriezās Baldonē – atpakaļ mājās. Pirmā darba pieredze tika iegūta, strādājot Jaunmārupes sākumskolā par mūzikas skolotāju, līdztekus mācību stundām vadot arī korus un ansambļus. Un paralēli darbam Saiva turpināja mācīties Latvijas Universitātes pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, iegūstot maģistra grādu izglītības zinātenē.

Gaidot pirmdzimto dēliņu, Saiva devās līdzi vīram uz Vāciju un kāds laika posms tur tika arī nodzīvots. Sagaidot savu dēliņu, Saiva ar ģimeni pārcēlās dzīvot uz Kuldīgu. Jauns darba lauks. Atsākot darba gaitas, Saiva strādāja vienlaicīgi Laidu pamatskolā, Sermītes bērnudārzā, Pelču speciālā internātpamatskolā – attīstības centrs, par mūzikas skolotāju, savukārt Pelču skoliņā pilnā mērā varēja izdzīvot klases audzinātājas pienākumus. Kā spēt tik pretēji dažādās skolās darboties? Uz to Saiva atbild: Tas noteikti ir lauku bērnu rūdijums, kad katrs darbiņš ir jāspēj izdarīt. Iemācīties redzēt gan sevi, gan iemācīties redzēt otru. Iemācīties priecāties par izdošanos, un iemācīties pieņemt neizdošanos un iet tālāk.”

Ienākot mūzikas skolā, tā bija sajūta – esmu mājās. Tas bija saviļnojoši- atkal atgriezties mūzikas skolā, jo tika piepildīts bērnības sapnis. Sākums bija pārbaudījumu laiks, jo bija pagājis ilgs laiks, kad regulāri netika spēlēts instruments, bet, sākot darīt, sapratu, ka iemaņas nezūd, tās vienkārši jāatdzīvina. Un nu jau,strādājot ar bērniem, ir vēlme iedot audzēkņiem to prieku, ko sagādā muzicēšana.

Kas sagādā prieku? Dabas tuvums, tās pilnība un daudzveidība. Makšķerēšana, arī ziemā zemledus makšķerēšana. Kopīgs laiks ar ģimeni – ceļošana, jebkuros laika apstākļos, dzīvošana teltī. Prieku sagādā sēņošana, pastaigas pa mežu. Supošana pa Ventu, redzot upes krastus, izbaudot mieru. Un prieku sagādā klusās vēlmes par to, ko vēl gribas izbudīt – apceļot dažādas valstis, piedzīvot to sajūtu, kā ir, kad ir iespēja lidot ar deltaplānu un vēl citas, kas ir sirdī un kam tur ir jāurdz, līdz tās kļūst par piedzīvojumu ko izbaudīt. To arī novēlam!

Kolēģi par Saivu saka: Ārēji trausla, bet iekšēji spēcīga, kas spēja darīt lielas lietas, par tām skaļi nerunājot. Spilgti atceros, kad kādā no sarunām ar Saivu, viņa man stāstīja, kā viena pati izrakusi aku, jo tā ir bijusi nepieciešamība, un tajā brīdī bija grūti salikt šos divus tēlus vienā – sievišķīgs trauslums un spēks. Saiva ir ar līdzjūtīgu sirdi, emocionāla, ļoti sirsnīga. Saiva ir atsaucīga. Vienmēr gatava piedalīties visā. Mīļa, sirsnīga, izpalīdzīga. Cilvēks, kurš ļoti labi jūtas dabā. Profesionāli ieienteresēta izzināt un ir atvērta visam jaunajam.

Mēdz teikt, ka klusie ūdeņi ir tie dziļākie. Tā ir taisnība – tāda ir mūsu Saiva. Arēji klusa, mierīga, seju bieži rotā smaids. Bet, kad ar Saivu sāc runāt, saproti, ka Tev ir ļauts pazīt īstu pērli! Saiva ir dzīves gudra, saprotoša, līdzjūtīga kolēģe. Viņai ir talants strādāt ar bērniem, kuriem bieži vajadzīga citādāka pieeja nekā vairumam bērnu. Prieks, ka Saiva ir mūsu kolektīvā!

Daudz laimes dzimšanas dienā!

Mūsu jubilāri 🔔

20.novembrī dzimšanas dienu svin mūsu skolas vijoles spēles skolotāja Sanija Gulbe.


Sanija ir dzimusi Aizputē. Uzaugusi nelielā, bet skaistā vietāVilgālē. Vilgāles pamatskolā arī uzsākts zināšanu ceļš. Vecmāmiņa bija tā, kas pamudinaja un uzrunāja Saniju un viņas dvīņu māsu Elīnu par mūzikas skolu, jo ļoti vēlējās, lai meitenes iegūst vēl ko vairāk arī mūzikas pasaulē. Vecmāmiņas vēlme bija, ka viena no māsām mācās spēlēt vijoli. Tā nu šis smalkais instruments nonāca Sanijas rokās, un māsa Elīna apguva dziedāšanas prasmi kora klasē. Pašai Sanijai šis  mirklis par vijoles izvēli nav palicis spilgtā atmiņā, bet kā bērns to pieņēma un sāka šo instrumentu apgūt. Pirmā dienas daļa tika pavadīta skolā Vilgālē, un pēcpusdienā meitenes mēroja ceļu uz Kuldīgu, lai apmeklētu nodarbības mūzikas skolā. Vēlāk, lai tas viss būtu vairāk sasniedzams un abas skolas apvienojamas, meitenes pārnāca mācīties uz Kuldīgas Mākslas un Humanitāro zinību vidusskolu.

Mūzikas skolas laiks? Tie ir specialitātes priekšmeta konkursi, kuros ir gana daudzveidīgas un var pat būt galēji krasas emocijas. Bet tā visa ir bijusi pieredze. Kora Cantus daudzie braucieni, īpašas atmiņas kā bērnam nokļūt daudzās valstīs, redzēt tik daudzas skaistas vietas, dziedāt lielās un mazās vietās, piedzīvot braucienu sadzīvi, patstāvību, draudzību.

Izvēle turpināt mācības Ventspils mūzikas vidusskolā bija diezgan pašsaprotama un automātiska, bet laiks vidusskolā atvēra jaunu skatījumu uz vijoles iespējām. Atslēgas vārds ir orķestris. No šī skatapunkta Sanija vijoli iemīlēja arvien vairāk un bija vēlme atklāt tās skanējumu jaunās krāsās. Jau vidusskolas laikā bija iespējas piedalīties starpvalstu orķestra projektos un muzicēt kopā ar jauniešiem no Zviedrijas, Vācijas, apgūstot sarežģītas programmas, redzēt orķestra sadarbību vienam ar otru, sadarbību ar solistiem, pazīstamiem mūziķiem.

Pēc vidusskolas absolvēšanas Sanijas izvēle bija studijas turpināt J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, jo iekšējā sajūta bija, ka vēl ir ko turpināt, vēl ir ko atklāt. Studiju laiku atceras tikai ar labām, pozitīvām atmiņām – kursa biedri, pedagogi, meistarklases, orķestra koncerti.

Kas ir tas, kas jaunam cilvēkam, satverot to burvību muzicēt orķestrī, izjust orķestra spēku, tomēr liek atgriezties sākuma punktā? Ne jau vairs kā bērnam, bet kā pedagogam Kuldīgas mūzikas skolā? Sanija uz to atbild: “Es nekad nebiju  domājusi būt par skolotāju, jo šis darbs ir ārkārtīgi grūts un pārpilns ar atbildību un tas prasa ļoti daudz. Bet pavisam noteikti es zināju, ka atgriezīšos Kuldīgā. Varbūt kādu brīdi zemapziņā kā mirklis uzplaiksnīja doma, ka būtu jauki arī atgriezties un strādā mūzikas skolā, bet tik pat ātri tas arī pazuda. Bet te, lūk ir realitāte! Es esmu atgriezusies mīļajā Kuldīgā, mūzikas skolā, nu jau kā skolotāja. Un tā nav zaudējuma sajūta!”

Jau no mūzikas skolas laikiem Sanija atceras, ka skolotāji šeit vienmēr bijuši ļoti jauki, tāpēc arī ir tik viegli pierast pie tā, ka skolotāji kļuvuši par kolēģiem. Tas vien apliecina to, ka šeit ir labs kolektīvs un auglīga vieta, lai augtu par pedagogu, kurš spēj dot. No kolēģiem redzu un saprotu, kāpēc šo darbu negribas mainīt tāpēc, ka katru dienu pa kripatiņai vien tiek saņemta gandarījuma sajūta, atzīst Sanija.

Kas spēj sagādā prieku? Ģimene. Dabaļoti patīk staigāt, būt dabā, fotogrāfēt. Prieku sagādā priecīgi mirkļi. Tas, ka cilvēki mazajās lietās spēj saskatīt skaisto un spēj par to arī priecāties. Redzēt cilvēkus smejamies – tas ir tik patiess mirklis!

Sanijas dvīņu māsa Elīna saka: “Ja man dažiem vārdiem jāraksturo Sanija, tad šie vārdi noteikti ir – dzīvesprieks, labestība, labākā humora izjuta un enerģija. Kad viņa joko, smejas visi. Kā pārsteigt, tā arī iedvesmot un iepriecināt Saniju spēj cilvēku labie darbi, cilvēki ar labām sirdīm. Un tieši tāpat arī viņa nepaies garām, uzklausīs, palīdzēs, ja tas būs viņas spēkos. Lai pārsteigtu un iepriecinātu Saniju, nevajag daudz, tikai no sirds!” Kolēģi par Saniju saka: Sanija – mūsējā jau no pašas bērnības, kad jau bērnu skolā izcēlās ar lielu muzikalitāti un ļoti labu muzikālo dzirdi. Prieks, ka atgriezusies! Ļoti jauka, mīļa un sirsnīga. Lai pietiek spēka un izturības, uzsākot darba gaitas tik trakā laikā!Sanijai piemīt liela mērķtiecība un neatlaidība. Viņa piepildīs savus sapņus pat tad, ja kāds mēģinās viņu apturēt. Savā pedagoģiskajā darbībā Sanija ir jauna, atbildīga un enerģiska skolotāja, kurai ļoti rūp audzēkņiem jaunās zināšanas pasniegt radošā veidā. Lai Tevī nezūd šī neatlaidība, nelokāmība, spēja par sevi pastāvēt, bet tai pat laikā spēja just līdzi otram un mīļums, kurš no tevis strāvo!

 

Ieskatoties Vīgnera dzimtas lappusēs.

Šoruden mēs atceramies divas izcilas Vīgnera dzimtas  personības:

Malvīnei Vīgnerei – Grīnbergai ( 1871 -1949) 24.septembrī – 150 

Leonīdam Vīgneram ( 1906 – 2001 ) 9.novembrī – 115 

Malvīne Vīgnere – Grīnberga

Malvīne Vīgnere – Grīnberga  ir Ernesta  Vīgnera pirmā  dzīvesbiedre.  Latviešu  mūzikas  vēsturē  viņa  ir  zināma kā pirmā latviešu profesionālā dziedātāja. Savas  karjeras laikā viņa ir uzstājusies vairāk  nekā  2000  koncertos  Latvijā,  Krievijā, Vācijā, Austrijā.  M.  Vīgnere- Grīnberga  dziedājusi arī operā un bijusi pirmā Karmenas lomas atveidotāja Latvijā. Kā  rakstīja tā laika prese – dziedātāja bijusi 20. gadsimta  sākuma “visskanīgākais  vārds” . Arī klausītāji viņu mīlējuši un saukuši  vienkārši  –  “mūsu  Malvīne”.

Viņas sarīkotajos  “Latviešu  komponistu  dziesmu  vakaros”  ir izskanējušas Jāzepa  Vītola,  Alfrēda  Kalniņa,  Emīla  Dārziņa, Andreja Jurjāna un citu latviešu  komponistu jaunākās dziesmas. Daudzas  no tām ir veltījums tieši  M. Vīgnerei  –  Grīnbergai.

Tomēr vislielāko publikas mīlestību  māksliniece izpelnījusies kā izcila latviešu  tautas dziesmu izpildītāja. “Dārgās  pērlītes“ –  tā tautas dziesmas saukusi  pati  māksliniece. Viņa arī atzina, ka  “svēto  ierosmi  tautas  dziesmai” ir mantojusi no  E. Vīgnera.

Mūža pēdējos gados  M. Vīgnere – Grīnberga strādāja  E. Vīgnera Fonoloģijas  institūtā par vokālo pedagoģi. “Es neprotu  dzīvot bez darba”, teikusi  māksliniece.

 

Leonīds Vīgners

Leonīds Vīgners  ir  E.  Vīgnera dēls. Izcils  diriģents,  pedagogs, komponists.

Maestro, Profesors, Meistars, Šefs – tā L.  Vīgneru  godājuši  mūziķi. Viņš ir bijis  galvenais diriģents Latvijas Nacionālajā  Operā, Filharmonijas  un  Radio  simfoniskajos orķestros. Bijis virsdiriģents un vēlākos gados – Goda virsdiriģents 10 vispārējos latviešu Dziesmu svētkos. Izcili  bija viņa vadītie  kori  “Dziedonis”, “Mūza”, “Republikas  dziedāšanas  skolotāju  un  kordiriģentu  kamerkoris”.  

1. “Republikas dziedāšanas skolotāju un  kordiriģentu kamerkoris” dibināts  1965.  gadā  un  no  pirmajām dienām tajā dziedājusi arī mūsu skolas skolotāja un  ilggadējā skolas direktore Maruta Rozīte. Viņa atceras, ka kora pirmais koncerts noticis tieši Kuldīgā, Sv. Katrīnas baznīcā, kas tolaik bijusi Kuldīgas muzeja filiāle. Programmā  – J.S. Baha “Mesa  si  minorā”,  diriģents L. Vīgners, pie ērģelēm  Tālivaldis  Deksnis. Taču jautājums – kā darbināt  ērģeles ? Iestudētā J. S. Baha “Mesa  si minorā“ ir apmēram divas stundas ilgs meistardarbs. Ko darīt? Jāpaskaidro, ka tajā  laikā ērģelēm vēl nebija elektromotora un  plēšas vajadzēja mīt  ar  kājām. Un  speciāli  šim koncertam sarunāja trīs plēšu minējus ,  starp kuriem mākslas vārdā bijusi arī M. Rozīte.  Elektromotoru ērģelēm pielika  1969.  gadā. Vēl  M. Rozīte atceras,  ka  kamerkorī pavadītie gadi L.  Vīgnera  vadībā bijuši kā otra augstskola .

 

L. Vīgners bija stipra, neatkarīga  un nepakļāvīga personība latviešu mūzikā. Lūk,   dažas no Maestro atziņām:

Es  stāvu  un  krītu  par  mākslu, latvietību”.

Domāt  citādāk – tas  nozīmē  domāt muzikāli”.

Latviskums  nenozīmē  trallināšanu”.

Tikpat precīzi, tēlaini, brīžiem pat asi, bet  patiesi bija viņa aizrādījumi koristiem. Lūk, daži  no tiem:

Mēs  nedzenamies  pēc  pirmās  vietas,  bet   pēc  mūzikas”.

Vajag  pārdzīvot  ne notis,  bet  mūziku”.

Dziedi,  bet  uzrunā  klausītāju”.

 

Lai arī mūs iedvesmo šis izcilās personības!

E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas teorijas pedagoģe: V.Leite

VI Latvijas MS koru klašu solistu, duetu, trio un ansambļu konkurss “Jūras zvaigzne”

2021.gada 29.oktobrī, Ventspils MVS notika VI Latvijas MS koru klašu solistu, duetu, trio un ansambļu konkurss “Jūras zvaigzne”.

A Solo – 2 grupā (9 – 11 gadi) piedalījās 21 solists no 7 MS (Rojas, Saldus, Liepājas, Ventspils, Lielvārdes, Dobeles un Kuldīgas). No mūsu skolas piedalījās 5.kora klases audzēkne Alise Cine ( ped. M. Rozīte, koncertmeistare M. Ozoliņa) un ieguva 1.vietu (23 punkti)

Jāatzīmē, ka mūsu skolas kora klašu audzēkņi ir piedalījušies visos konkursos Jūras Zvaigzne” un ieguvuši godalgotas vietas. 

Paldies skolotājai Marutai Rozītei un koncertmeistarei Martai Ozoliņai par audzēknes sagatavošanu konkursam.