Par mācību procesa organizāciju no 15. novembra E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā.