VI Latvijas MS koru klašu solistu, duetu, trio un ansambļu konkurss “Jūras zvaigzne”

2021.gada 29.oktobrī, Ventspils MVS notika VI Latvijas MS koru klašu solistu, duetu, trio un ansambļu konkurss “Jūras zvaigzne”.

A Solo – 2 grupā (9 – 11 gadi) piedalījās 21 solists no 7 MS (Rojas, Saldus, Liepājas, Ventspils, Lielvārdes, Dobeles un Kuldīgas). No mūsu skolas piedalījās 5.kora klases audzēkne Alise Cine ( ped. M. Rozīte, koncertmeistare M. Ozoliņa) un ieguva 1.vietu (23 punkti)

Jāatzīmē, ka mūsu skolas kora klašu audzēkņi ir piedalījušies visos konkursos Jūras Zvaigzne” un ieguvuši godalgotas vietas. 

Paldies skolotājai Marutai Rozītei un koncertmeistarei Martai Ozoliņai par audzēknes sagatavošanu konkursam.