Muzikāli izglītojošās sistēmas attīstība

Šīs aktivitātes ietvaros E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā ir iekārtota datorklase. Iegādāti trīspadsmit datori, monitors, divi portatīvie datori, interaktīvs projektors un sienas tāfele projektoram un nošu tāfele. Tas ir apsveicami, jo, mainoties apkārtējai sabiedrībai un procesiem tajā, arī mūzikas izglītība ir pakļauta gan objektīvām, gan subjektīvām pārmaiņām. Šodien mūzika ir augsti tehnoloģisks produkts, kas iekļaujas daudzās mūsu dzīves sfērās un ir paredzēts masu lietošanai. Audzis arī pieprasījums pēc modernām izglītības programmām, kas sevī ietver ne tikai klasisku mūzikas zināšanu apguvi, bet arī džeza, roka un citu mūzikas virzienu, kā arī tehnoloģiju teorētisku un padziļinātu praktisku apguvi profesionālās ievirzes mūzikas skolās.

Nākamais solis bija nošu datorraksta un publicēšanas datorprogrammas SIBELIUS apguve. 2012. gadā no 11. līdz 14. jūnijam E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas pedagogi (Līga Jūrmale, Heda Auziņa, Velta Jūrmale, Larisa Gailīte, Inguna Svara, Līga Aleksandra Jāvalde, Stella Pavloviča, Daiga Šmēdiņa, Māra Šlakorcina, Vaira Leite) interesantās, aizraujošās nodarbībās mācījās strādāt ar nošu datorraksta un publicēšanas datorprogrammu SIBELIUS: veidot jaunu partitūru, veidot partitūru ar transponējošu instrumentu dalību un arī mūsdienu mūzikas notācijas elementus. Kursus vadīja J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētais profesors Māris Kupčs, kurš ir nošu datorraksta eksperts ar starptautisku pieredzi, autors mācību grāmatai „Darbs ar SIBELIUS”. Viņš pazīstams arī kā senās mūzikas orķestra „Collegium musicum Riga” diriģents un „Rīgas senās mūzikas centra” direktors. Kursus organizēja Kuldīgas novada pašvaldība.

Programmu SIBELIUS šajā mācību gadā apguvuši arī 65 mūsu skolas audzēkņi pedagogu Līgas Jūrmales un Aleksandras Līgas Jāvaldes vadībā.

2013. gada 28. martā skolas pedagogi apguva interaktīvās tāfeles apmācības deviņu stundu kursu. Neapšaubāmi, ka interaktīvās tāfeles izmantošana padarīs saistošāku, dinamiskāku un mūsdienu bērniem pievilcīgāku mācību procesu arī teorētiskajās disciplīnās – solfedžo un mūzikas literatūrā. Kursus vadīja RTU pasniedzējs, IT speciālists Oskars Lūsis.

Lielisks ieguvums ir arī projekta ietvaros iegādātie jaunie pūšamie instrumenti. Par 13 146 latiem iegādāti trīs jauni saksofoni, divas flautas, četras klarnetes, divi mežragi, četri eifoniji, trīs tromboni, divi basi, trīs trompetes, elektronisko bungu komplekts, zvaniņi un divdesmit pultis. „Tās ir jaunas, milzīgas iespējas. Galvenais, lai audzēkņi spēj novērtēt iespēju apgūt kāda pūšamā instrumenta spēli. Ļoti gribas cerēt, ka bērni darbosies motivēti un ieinteresēti, tad arī varēsim sasniegt gaidīto rezultātu – skolas pūtēju orķestri,” atzīst skolotāja Heda Auziņa.

Pūtēju orķestris Kuldīgas mūzikas skolā beidza pastāvēt pirms apmēram divdesmit gadiem materiālās bāzes un skolotāju trūkuma dēļ. Tagad veidot kolektīvu no pašiem pamatiem apņēmies skolotājs Valentīns Vinokurovs. Orķestra sastāvu papildinās arī skolas absolventi Edgars Goldmanis, Uldis Kleinbergs, Rolands un Guntis Stuceri, Almants Akeldams, Inga Grīniņa, Aleksandrs Balodis un klavieru nodaļas audzēkņi, kuri pūšamo instrumentu apgūst kā papildinstrumentu programmas „Kolektīvā muzicēšana” ietvaros.

Skolotājs V.Vinokurovs uzsvēra: „Ir ļoti svarīgi piemeklēt katram audzēknim vispiemērotāko pūšamo instrumentu, jo pareizas skaņas veidošana ir galvenais priekšnoteikums kolektīva labskanīgumam, savukārt skaņas veidošana ir atkarīga no ikviena bērna fizioloģiskajām īpatnībām un instrumenta specifikas. Ceru, ka līdzās mūsu skolas lielajām vienībām – korim, kamerorķestrim, saksofonistu, vijolnieku, akordeonistu un flautistu ansamblim – tuvākajā nākotnē savu vietu skolas radošajās izpausmēs ieņems arī pūtēju orķestris.”

Un lūk – šā gada 25. maijā notika pirmā pūtēju orķestra meistarklase, kuru vadīja pedagogs, orķestra diriģents un dibinātājs Valentīns Vinokurovs. Skolas audzēkņi un absolventi gan atsevišķi – koku un metāla pūšamo instrumentu grupās, gan visi kopā mācījās saliedēt instrumentus vienotā ansamblī un strādāt kolektīvā. Tika iestudēti Roba Aresa „Korālis”, Jakoba de Haana „Pastāsti man” un Raimonda Paula „Tikai vienu reizi”.

Diriģents V.Vinokurovs par meistarklasi bija gandarīts. Viņš atzina: „Meistarklase parādīja, ka skolā var būt pūtēju orķestris. Protams, vēl ir jāiegulda ļoti daudz darba, bet varam cerēt, ka ir ielikts pamats jaunam, radošam kolektīvam. Ļoti stabila ir koka pūšamo instrumentu grupa. Viņu spēle ir intonatīvi tīra un saskaņota, un tas ir svarīgs faktors orķestra labskanībai.”

Ir liels prieks par mūsu skolas pianistiem, kas pūšamo instrumentu spēli apguvuši vien dažus mēnešus, bet tomēr spēja tikt galā ar orķestra partitūras grūtībām. Tie ir: Jānis Siliņš (trompete), Mārtiņš Dadzis (mežrags), Artis Andersons (trombons) un Džeina Keita Brūdere (bass). Interesanti, ka orķestrī spēlē arī divu ģimeņu pārstāvji: tēvs un meita – Uldis un Annija Kleinbergi, un tēvs un dēls – Guntis un Rolands Stuceri.

Arī paši orķestranti ir jaunu iespaidu pilni. Absolvents Aleksandrs Balodis atzina, ka bijis grūti pēc daudzu gadu pārtraukuma atsākt spēlēt trompeti. Viņš nācis uz skolu trenēties katru dienu. Bet 4. klases pianists Mārtiņš Dadzis stāsta: „Es pirmo reizi spēlēju orķestrī. Man ļoti patika, kad visi spēlē kopā un skan tik skaļi. Noteikti nākamgad mācīšos atkal, jo visu vēl nevaru nospēlēt.”

Iestudēto repertuāru orķestris atskaņoja 29. maijā, skolas mācību gada noslēguma koncertā. Klausītāji ar sajūsmu un sirsnīgiem aplausiem sveica orķestra pirmo skanīgo un efektīgo uzstāšanos un vēlēja veiksmi un izturību turpmākajā darbā. Skolas direktore Maruta Rozīte priecīgi rezumēja: „Atkal mūzikas skola piedzīvo pūtēju orķestri!” V.Vinokurovs uzslavēja orķestrantus par lielo vēlmi spēlēt un labo rezultātu.

Orķestra nākamā uzstāšanās būs 23. augustā, projekta noslēguma koncertā.