Kora “Cantus” salidojums

Sveiki, mīļie “Cantusieši”!
Lai gan šogad nav kora jubilejas gads, tomēr šis gads ir iezīmējies ar liela cilvēka darbības noslēgumu uz šīs zemes. Tāpēc, godinot mums visiem mīļās Marutas Rozītes piemiņu, vēlamies aicināt kopā bijušos kora “Cantus” dziedātājus.
Šajā salidojuma reizē nerīkosim lielu koncertu, bet pavisam vienkārši kopā padziedāsim, pakavēsimies atmiņās par mūsu diriģenti M. Rozīti un visu piedzīvoto kora “Cantus” rindās.

Salidojums notiks š.g. 8. jūnijā E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā.

Pieteikuma anketa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerDeQomLSZD1o51hGuQw9PMEeEdiAIxL9uPkg36JieeJwOHA/viewform?usp=sf_link

Aicinām jūs aizpildīt pieteikuma anketu līdz š.g. 26. aprīlim un pēc tam detalizētāku informāciju nosūtīsim uz jūsu norādītajām e-pasta adresēm.

Uz drīzu tikšanos!