Stīgu instrumentu nodaļas konkurss “Sol-re-la-mi”

Priecājamies un lepojamies!

2024.gada 10. un 11. aprīlī Saldus Mūzikas skolā notika stīgu instrumentu nodaļas konkurss “Sol-re-la-mi”, kurā piedalījās un guva ļoti labus rezultātus mūsu skolas vijolnieces un čellistes:

Agate Paiča – Atzinība (ped.S.Gulbe)
Anna Blūma – Atzinība (ped.S.Gulbe)
Alise Kunrade – Atzinība (ped.I.Svara)
Emilija Šķubure – 🥉 3. vieta (ped.L.Balode)
Reičela Reimane – Atzinība (ped.I.Svara)

Henriete Jūrmale -🥇 1. vieta (ped.B.Jūrmale)
Helēna Jūrmale -🥉 3. vieta (ped.B.Jūrmale)

Sakām paldies audzēknēm, skolotājām un koncertmeistarēm M.Ozoliņai un L.Anševicai par ieguldīto darbu!

XIV Kurzemes un Zemgales Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu konkurss “Pūš pa deviņ’-2024”

10.04.2024. notika XIV Kurzemes un Zemgales Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu konkurss “Pūš pa deviņ’-2024”, kuru organizēja Talsu Mūzikas skola. Konkursā piedalījās ansambļi no Talsiem, Valdemārpils, Kandavas, Tukuma, Ventspils, Engures, Auces un Kuldīgas.

Mūsu skolas saksofonistu ansamblis konkursā ieguva 1.vietu. Priecājamies un lepojamies! 

Paldies audzēknēm un skolotājai Līgai Aleksandrai Jāvaldei par ieguldīto darbu!

Latvijas izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaude – konkurss Kurzemē, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

2024.gada 11.aprīlī Kuldīgā notika Latvijas izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaude – konkurss Kurzemē, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas meiteņu koris “Cantus” konkursā ieguva Augstākās pakāpes diplomu!
Priecājamies un lepojamies! 
Paldies par ieguldīto darbu kora meitenēm, diriģentēm Amandai Gertnerei un Marutai Grigalei, kā arī koncertmeistarei Martai Ozoliņai.

Šeit neliels ieskats no kora dalības konkursā.
Foto: Kārlis Komarovskis 📸