Mūsu jubilāri 🔔


Šodien, 15.jūnijā 
dzimšanas dienu svin mūsu skolas teorijas nodaļas skolotāja Vaira Leite.

Vairas bērnība pagāja mūziku mīlošu ļaužu pulkā. Ģimenes viesības nebija iedomājamas bez dziedāšanas un mūzikas. Arī draugu lokā bija cilvēki, kas ieteica mācīties mūzikas skolā, to uzskatot par lielu vērtību un nozīmīgu izvēli bērna izglītībā. Vaira nebija domājusi par konkrētu instrumentu, ko vēlētos spēlēt, tāpēc iestājeksāmenā viņai tika iedalīta vijole. Taču pēc neilga laika vijole tika nomainīta uz akordeonu, un tas tad tika arī apgūts un pilnveidots. Mūzikas skolas dzīvē iezīmējas vairāki spilgti notikumi – spēlēšana akordeonistu ansamblī, dziedāšana korī, kas  ietvēra koncertus  skolā, pilsētā, sadraudzības koncertus ar citām mūzikas skolām. Īpaši spilgti palicis atmiņā koncerts, kur pirmo reizi bija iespēja dzirdēt ērģeles. Tas notika Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā, kas tajā laikā tika izmantota muzeja filiāles un koncertzāles vajadzībām. Līdztekus spraigajam mācību darbam tika rīkoti  krāšņi karnevāli ar audzēkņu un vecāku līdzdalību.

Pabeidzot skolu, Vairas pamatdoma bija kļūt par matemātikas skolotāju, tāpēc mērķis bija turpināt mācīties vidusskolā un pēc tam universitātē, taču notika pavisam citādi. Kopīgi ar skolas draudzeni Ingunu Vairadevās uz E. Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolu, kur tika kārtoti iestājeksāmeni teorijas nodaļā. Tā nu turpmākie studiju gadi tika pavadīti Liepājā, nezaudējot sapni kļūt par skolotāju, tikai nomainot virzienu no matemātikas uz mūzikas teorijas skolotāju. Studiju laiks bija īpašs, apmklējot koncertus, teātra izrādes, muzejus, izstādes. Bija iespēja būt līdzās pieredzes bagātiem cilvēkiem un māksliniekiem. Radoša vieta un laiks.

Pēc studijām Liepājā Vaira uzsāka darbu Kuldīgas mūzikas skolā. Vienlaicīgi arī   uzsākās mācības neklātienē Latvijas Konservatorijā. Arī tur pavērās iespējas satikt daudz radošus māksliniekus un komponistus. Pie katras izdevības Vaira apmeklējamākslas izstādes Rīgā, piemēram, izstāžu zāli “Latvija”, kur vienkopus bija iespēja redzēt tā laika izcilāko mākslinieku darbus.

Līdztekus darbam mūzikas skolā Vaira ar savām zināšanām dalījās, periodiski strādājot par mūzikas skolotāju Kuldīgas Mākslas un Humanitāro zīnību vidusskolā un Kuldīgas 2.vidusskolā. Lauktehnikas deju kolektīvā un deju kolektīvā “Bandava” pildīja koncertmeistares darbu. Noteikti jāpiemin pavadītaislaiks korī “Ventava” un kamerkorī “Rāte”, kas ir bijis īpašs, esot kopā ar radošiem cilvēkiem, koncertējot Latvijā un ārpus tās.

Vaira ir cilvēks, kas izvirza izaicinājumus uz jaunām lietām pati savam priekam. Tā pašmācības ceļā ir apgūta ģitārspēle, ērģeļspēle. Arī kokles spēle, turklāt tā ir ne tikai apgūta spēlēt, bet pat pašas rokām izgatavota.

Kas sagādā prieku? Izzināt, būt klāt, pilnveidot sevi – izstādēs, koncertos, mākslas pasaulē, audzēkņu koncertos, grāmatās, ikdienā, atpūtā, nesteidzīgā kafijas pauzē, vienmēr atrodot mirkli sev, tādējādi arī nepārtraukti pilnveidojot sevi. Vaira ir iemācījusies skaistu dzīves gudrību – iepriecināt sevi, piemēram,nopērkot savu mīļāko šokolādi un to ar baudu apēst. Vaira atzīst: “Dažkārt var šķist, ka mēs esam pieauguši cilvēki, mums jādomā kā pieaugušiem cilvēkiem, bet sirdī vienmēr jāatrod kaut neliela vietiņa no bērna sirds, no bērna prieka, lai pieaugušā cilvēka sirds spētu būt vēl krāsaināka, bagātāka un redzīgāka.”

Kolēģi par Vairu saka: “Visaktīvākā koncertu un pasākumu apmeklētāja. Īsta teorētiķe. Vienmēr atsaucīga un izpalīdzīga gan pret kolēģiem, gan arī audzēkņiem. Patīk klausīties labu mūziku, lasīt grāmatas. Vaira ir sirsnīga, ar labu humora izjūtu. Īpaši labi saprotas ar maziem bērniem. Ir gatava dažādām jautrām, sadzīviskām ēverģēlībām.”

Daudz laimes dzimšanas dienā!

Mūsu jubilāri 🔔


Šodien, 2.jūnijā dzimšanas dienu svin mūsu skolas mūzikas teorijas un koru skolotāja Maruta Grigale.

Par to, ka jāmācās mūzikas skolā, šaubu nebija, jo tur jau mācījās vecākais brālis. Stāsts par instrumenta izvēli vēl šobaltdien ir ar vairākām versijāmgan par vijoli, gan klavierēm. Bet galu galā Maruta apguva klavierspēli, lai gan skolas laikā klavieres viņas atraktīvajam raksturam bija diezgan garlaicīgs mācību priekšmets. Visa pārējā mūzikas skolas dzīve gan bija piepildīta ar dažnedažādiem notikumiem. Slavenie karnevāli un ludziņas, kur audzēkņiem katram bija sava lomiņa. Viss pārējais gatavošanās process gan bija vecāku daļa. Marutas tētis bija tas, kas darināja vajadzīgās maskas, pats nebūdams šuvējs. Piemēramsaules maska tika šūdināta un aplipināta ar daudz eglīšu mantiņām, lai spīdētu un mirdzētu. Kādā no ludziņām Marutai bija piešķirtas pat vairākas lomas, unneskatoties uz to, ka bija 39C temperatūra, nevarēja pievilt pasākumu, un lomiņas godam tika nospēlētas.

Gan vispārizglītojošā skolā, gan mūzikas skolā mācības nesagādāja nekādas problēmas, viss padevās. dēļ jo vairāk nevarēja izvēlēties virzienu, pa kuru doties tālākā izglītības ceļā. Galu galā, paliekot pie mūzikas, Maruta mācības turpināja Ventspils Mūzikas vidusskolā. Tas bija visjautrākais studiju laiks – dzīvošana kopmītnēs, mācības, studentu dzīve. Paralēli mācībām vidusskolā Maruta aktīvi darbojās dažādos estrādes ansambļos kā solisteKuldīgā Kultūras nama estrādes ansamblī A.Klinta vadībā, Lauktehnikas ansamblī V.Staško vadībā, iegūstot labākās solistes novērtējumu kādā no ikgadējām obligātajām skatēm. Šāds novērtējums nebija vienkārši novērtējums, no tā bija atkarīga visa turpmākā ansambļa darbība un uzstāšanās vietas. Ventspils Mūzikas vidusskolu Maruta beidza ar Sarkano diplomu, kurš šobrīd vairs neatrodas pie Marutas, bet gan valsts arhīvā Rīgā. Novēlam to atkal atgūt savā īpašumā!

Mūzikas izglītība turpinājās Latvijas Konservatorijas kordiriģēšanas nodaļā. Studiju gados jau tika uzsākta darba pieredze, strādājot par diriģenti sieviešu korī “Sakta” Rīgā, kā arī Patērētāju biedrības korī “Kurzeme” Kuldīgā. Un, protams, turpinājās iesāktais mūzikas ceļš estrādes ansambļu koncertēšanā.

Darba gaitas E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā Maruta sāka mācot audzēkņiem dziedāšanu kora klasē, darbojoties ar skolas kori, un vēlāk arī mācot solfedžo. Marutas darbs skolā ir ar milzīgu atraktivitāti, spriganumu, ātrumu, radošumu, bez liekas runāšanas – ja jādara, darām.  Marutas smiekli – ja tie kādu dienu nav dzirdami, tad visiem ir skaidrs – Marutai šodien ir brīvdiena. Milzīgs darbs tiek ieguldīts kora Cantusdarbībā. Koncertceļojumi, kas nav tikai ceļojumi, nes līdzi ļoti daudz sagatavošanās darbus, bet, redzot kā tas tiek paveikts, šķiet, ka Marutai nekas nav neiespējams. Gandrīz visa pasaule apceļota darot to, kas ļoti patīk un labi padodas.

Kas spēj sagādāt prieku? ir ģimene, bērnipirmkārt jau savējie un pēc tam arī  skolas bērni. Prieku sagādā iespēja par kādu parūpēties, piemēram, apkopt dārzu. Par to tikai iedomājoties redzam skaisti ziedošo dāliju lauku. Izcili parūpēties par svētku galdu. Jā – murķeļu mērce, baltais sviests, vārīti kartupeļi ar visu mizu un vēl un vēl, tas viss skaisti noformēts… Džeza un klasiskās mūzikas koncerti, teātra izrādes, grāmatas. Prieku sagādā dzīvot dzīvi pilnvērtīgi, pa īstam.

Kolēģi par Marutu saka: Reāli domājošs cilvēks, ar labu humora izjūtu, skanīgiem smiekliem, radošumu.Brīnišķīga saimniece un dārzniece. Svētku reizēs varam baudīt dažādus konservējumus, kā arī saņemt pašas audzētās un lolotās dālijas. Pilna enerģijas, vienmēr gatava uz dažādām everģēlībām – pārģēbšanos, teātra spēlēšanu u.t.t. Mājas bēniņos var atrast jebko, lai pārtaptu jebkurā personāžā. Un protams – MURĶEĻI!!! Maruta visu dara no sirds un dvēseles.

 

Daudz laimes dzimšanas dienā!